Skip to main content

Sökes: Produktionschef till Kulturreklam

Kulturreklam kombinerar kultur och reklam på ett unikt sätt med att leverera högkvalitativa reklamlösningar för flera attraktiva kanaler inom utomhusreklam. Exponeringsmöjligheterna upplåts åt bland annat kultur, evenemang, idrott, föreningsliv, samhällsinformation och välgörenhet. Vi på Kulturreklam stödjer våra kunder i hela deras produktionscykel för utomhusreklam; från lämnat original till tryck, montering och senare nedmontering. Nu söker vi en produktionschef för att fortsätta stärka kvalitet och leverans till våra kunder samt implementera nyetableringar och utveckling av våra erbjudanden.

Om rollen och våra ambitioner

Du som produktionschef är passionerad i att leda och optimera produktionsprocesser. Du kommer ha en viktig roll i vår organisation och vara ansvarig för att säkerställa att produktionen drivs effektivt och att våra kvalitetsstandarder uppfylls. Det omfattar den löpande produktionen av både hantering av reklamen samt av plats för montering. Produktionen samverkar med säljavdelningen och innefattar originalhantering av reklamen samt tryckbeställningar, montering, logistik, distribution, underhåll och återvinning.

Du är en del av vår ledningsgrupp, tillsammans med VD och försäljningschef, och du kommer medverka till att utveckla verksamheten mot våra gemensamma mål – genom att ta strategiska beslut och ta tag i praktiska uppgifter och utmaningar.

Kulturreklams grundläggande princip är att leverera högkvalitativ och professionell service till våra kunder. Hållbarhet är viktigt för oss och vi är ISO-certifierade i kategorierna miljö och kvalitet. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda hållbara material och metoder i vår produktion och genom att vara medvetna om vår resursanvändning.

Vi tror på att bygga starka och långsiktiga relationer baserade på ömsesidigt förtroende och respekt. Genom att arbeta med att skapa en bra arbetsmiljö och vara en pålitlig och ansvarsfull aktör inom branschen stärker vi vår verksamhet, inte bara internt utan även i partnerskap med våra kunder och de sammanhang vi verkar i.

Några av ansvarsområdena i rollen som produktionschef

 • Planera och övervaka produktionsaktiviteter för att säkerställa att produktionen är i tid och uppfyller våra kvalitetsstandarder.
 • Leda och utveckla personalen för att säkerställa en motiverad arbetsstyrka. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö och tror på att skapa en inkluderande atmosfär där våra medarbetare kan trivas och utvecklas.
 • Hantera den dagliga driften och säkerställa att dialogen är strukturerad och följer etablerade rutiner. Hantera avvikelser som kan inträffa vid bokningar med kort varsel eller specialönskemål.
 • Säkerställa kvalitet i bemötandet av kund och externa kontakter. Agera med en flexibel och tillmötesgående attityd samt proaktivitet i vår uppföljning med kund. Vi professionaliserar just nu gränssnittet mellan Sälj och Produktion genom att implementera ett affärssystem som du kommer att arbeta med.
 • Samarbeta med säljavdelningen och delta i en ständig dialog om utveckling av de ytor och produkter som vi säljer. Det kan inkludera att utveckla befintliga ytor, utforska önskemål om fler och/eller nya placeringar samt produktutveckling.
 • Ingå i ledningsgruppen tillsammans med VD och försäljningschef. Ledningsgruppen är en tajt grupp som driver och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål och fortsatt tillväxt.

Några av dina kunskaper och erfarenheter

 • Erfarenhet av produktionsprocesser och logistik, gärna inom snarlik bransch/verksamhet
 • Erfarenhet av operativt ansvar och ledning; personal- och budgetansvar
 • Kompetens och förståelse för administrativa uppgifter inom produktionsledning
 • Fördelaktigt med kunskap och erfarenhet inom tryckeri, utomhusreklam och bildhantering
 • Erfarenhet av att arbeta med produktionssystem och automatiserad utrustning
 • Vana och erfarenhet av leverantörskontakter, förhandlingar och upphandlingar
 • Önskvärt med erfarenhet av arbete med ISO-certifieringar
 • Kunskap i Microsoft Officepaket
 • Eftergymnasiala studier önskvärt

Några av dina egenskaper

 • Bra problemlösare och förmåga att fatta snabba beslut
 • Positiv och prestigelös inställning till att arbeta både operativt och strategiskt
 • Social kompetens för att hantera relationer med personal, kunder och leverantörer
 • Ledaregenskaper med förmåga att motivera och utveckla personal
 • Nyfiken och intresserad av teknik

Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan (personligt brev och CV) senast den 1:a september 2023 till mail: [email protected]

Frågor kring tjänsten kontakta: Carl Jurell, VD, på [email protected] eller 0733-82 81 03

Mer information om Kulturreklam
Kulturreklam är ett företag som erbjuder utomhusreklam i ca 5 000 olika kontaktytor i Storstockholms utomhusmiljö, fördelat på fem olika mediakanaler: Kulturtavlor på lyktstolpar, Affischramar på elskåp, Stortavlor på husfasader, Evenemangsbanér på lyktstolpar och Kulturramar i tunnelbanan. Dessa ytor och kanaler upplåts åt aktörer och budskap med koppling till kultur, idrott, evenemang, föreningsliv, välgörenhet och samhällsinformation. Kontor och produktion ligger i Stockholm på Kammakargatan 72.