Skip to main content

Enkelt, smidigt & effektivt

Ladda upp ditt affischoriginal, vi tar hand om resten

Välj tidsperiod, den exponeringskanal du föredrar och ladda upp ditt tryckoriginal i PDF-format.

När vi fått ditt original kontrollerar vi att det uppfyller kvalitetskraven, därefter trycker vi upp dina affischer.

Därefter ombesörjer vi publicering av ditt budskap i vald kanal. Vi sköter hela distributionskedjan.

I slutet av din kampanjperiod tar våra montörer ner det media dina motiv exponerats på och skickar det till återvinning. Smidigt och miljövänligt.

Kulturreklam har generellt en lägre kostnad per exponeringstimme än jämförbar utomhusreklam.

Med Kulturreklam kan du planera dina marknadsinsatser i god tid och fokusera på ditt evenemang.

Offertförfrågan