Skip to main content

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Vi vill alltid erbjuda den bästa möjliga servicen på alla uppdrag vi tar oss an. Vi har under årens gång själva skapat en företagskultur och en organisation som alltid sätter servicen till våra kunder först. Detta är något som går genom alla våra led, från att kunder bokar en affischeringskampanj till att uppsättare har slutfört det, det är A och O för oss.

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla hela vår verksamhet och våra medarbetare och underentreprenörer. Alla ska känna ett starkt stöd från oss som arbetsgivare och uppdragsgivare. Det ligger i vår filosofi att vi alltid ska leverera bästa kvalitet och att göra det på ett så maximalt hållbart sätt som möjligt, till exempel genom att hela tiden utvecklas och att ligga i framkant i vår bransch. Vi ska vara den lärande organisationen som ständigt förbättras.

Med anledning av ovanstående har vi valt att ISO-certifiera oss i kategorierna ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö, både som ett bevis för vad vi står för och som en ständig påminnelse för oss själva om vad som är viktigast i vår kultur – kvalitet och miljö.

Som en viktig del i detta arbetar vi aktivt med att ständigt utveckla vårt ledningssystem så att såväl de kvalitets- som miljöaspekter vi har identifierat beaktas i vårt dagliga arbete. En ständig förbättring av ledningssystemet ska borga för att vår miljöprestanda ständigt förbättras. Vi strävar efter att alltid använda så miljövänliga produkter och procedurer som möjligt vid framtagande och uppsättande av all slags reklammedia. Därför har vi även valt tydliga och mätbara kvalitets- och miljömål vilka bidrar till att vi medvetet arbetar mot våra visioner med en klar förståelse för de utmaningar och möjligheter vi står inför och som bidrar till att vi aldrig tummar på våra principer.

Det är en självklarhet för oss att ha en god kunskap om de lagar och krav som vi alla inom Kulturreklam Sverige AB måste leva upp till och överträffa ­– krav från såväl myndigheter som alla våra andra intressenter. Det är därför lika självklart att vi har väl fungerande metoder för all efterlevnadskontroll av de lagar och krav som vi har identifierat som relevanta för vår verksamhet.

För att kunna ta vårt hållbara ansvar för miljön är det viktigt för oss att alla våra medarbetare är medvetna om vad vår miljöcertifiering liksom vår miljöpolicy står för och vilka krav de ställer på oss alla. Att alltid sträva efter att alltid vara miljömedvetna i de val vi gör och de beslut vi fattar. Därför är vi också mycket noggranna med val av de vi samarbetar med. De utgör alla en förlängning av vår filosofi och våra policys och förväntas vara lika insatta och medvetna om såväl våra kvalitetskrav som våra miljökrav.

Kulturreklam Sverige AB skall erbjuda sina kunder marknadens bästa och mest tillförlitliga samarbetspartner. För att lyckas med det krävs ett stort engagemang från ledningens och alla medarbetares sida men även en tydlig struktur för att ständigt upprätthålla kvalitet mot alla våra kunder.

 

Kulturreklam Sverige AB, Kammakargatan 72, 111 24 Stockholm.
08-120 472 00
[email protected]