Här kan du ladda ner materialspecifikationer för framställande av tryckoriginal till våra olika kanaler.