Skip to main content

Om oss

Kulturreklam startades i ”skarpt läge” 2012 av Carl Jurell och Tomas Wadsjö. De träffades första gången tidigt 1990-tal på Stockholms Universitet där de i studentkårens regi regelbundet arrangerade konserter med Sveriges större artister.

Lollipop-festivalen 1996.

Carl och Tomas gick vidare åt olika håll men höll kontakten. Carl var bland annat inblandad i Lollipop-festivalen med akter som David Bowie, Bob Dylan och Johnny Cash, Tomas arbetade till exempel med Mondo på Medborgarplatsen (som sedermera blev Debaser Medis). Redan från början, trots att de lyckades bra som arrangörer, insåg de att det var svårt att nå ut med sitt budskap till en bredare publik.

Efter besök i Berlin och Amsterdam där det är vanligt med affischering i ramar på elskåp och tavlor på lyktstolpar föddes idén till Kulturreklam. Gick det att affischera på detta ”kulturanpassade” sätt i Europa skulle det säkert gå i Stockholm också.

I tätt samarbete med det fria kulturlivets intresseorganisation Kulturdirekt (vars medlemmar hade det gemensamt att de var kulturarrangörer som ej har stat eller kommun som huvudman) drogs planen upp. Fortum (numera Ellevio) uppvaktades om elskåpen och Stockholms stad om tillstånd för den tilltänkta verksamheten. Här spelade Kulturdirekts VD Jonny Jergander en viktig roll för att få en politisk förankring för projektet. Arbetet bar till slut frukt, vilket innebar ett klartecken för att dra igång ett test med affischramar på elskåp öronmärkta för kulturarrangemang.

”Live Nation, Berns, Luger, Debaser och Kulturdirekt var med från början som testpiloter. Det var förstås en oerhört bra känsla när de första ramarna och affischerna åkte upp.”

”Tyvärr, Carl Jurells köksbord är numera sålt”

Responsen på testperioden blev god. Fortum och Stockholms stad permanentade tillstånden. De fem pilotkunderna var nöjda och ville fortsätta synas på elskåpen. Företaget som dittills bedrivits från Carls köksbord hemma på Upplandsgatan fick utökas och flytta till ett riktigt – om än minimalt – kontor.

Några år senare utökades verksamheten i form av den nya kanalen Stortavlor på husfasader runtom i Stockholm. Detta var ett format som majoriteten av Kulturreklams kunder bara kunnat drömma om att ha råd med tidigare och kanalen blev snabbt populär.

Ytterligare ett par år senare slogs verksamheten ihop med branschkollegan Sarrasso vilket innebar att även Kulturtavlor och Evenemangsbanér (båda kanalerna sitter på lyktstolpar) fanns på samma palett. Det innebar också att Pelle Berg och Mats Jensen klev in i och blev viktiga aktörer i och för verksamheten.

Idag har duon utökats till fem delägare inklusive säljchef Jonny Jergander och sysselsätter ca 15 personer på hel- eller deltid i driften. Det innebär inte en mättnad, tvärtom – utvecklingen och arbetet fortsätter hela tiden med att hitta nya kanaler och utöka den geografiska spridningen, i syfte att ständigt förbättra exponeringsmöjligheterna för Kulturreklams kunder. Därför har en testverksamhet påbörjats i Malmö, avtal skrivits med ett antal kranskommuner till Stockholm (med Sundbyberg i spetsen) för bland annat etablering av Kulturtavlorna, samarbete inletts med Region Stockholm. Och utvecklingen fortsätter…

I dagsläget hjälper Kulturreklam ca 250 kunder per år med att nå ut med sina budskap i offentlig miljö. Kunderna utgörs av allt från stora arrangörer som Gröna Lund och Live Nation till mindre kulturutövare. Runt om i Stockholm sätts det upp cirka 30–35 000 affischer i ramar på elskåp, 40–45 000 kulturtavlor på lyktstolpar, 2 000 evenemangsbanér och 2 500 stortavelmotiv per år.

Exponeringsmöjligheterna är öronmärkta för kultur, idrott, föreningsliv, välgörenhet samt aktiviteter riktade mot barn. Detta är alltså möjligt tack vare ett nära samarbete med bland andra Ellevio, Stockholms stad, Region Stockholm, Sundbybergs stad  med flera.

”Vi tar hand om hela produktionskedjan från det att en kund laddat upp sitt original. Vi tar hand om tryck och sätter upp affischer/vinyler/banér på stan alternativt publicerar kundens banner. Gällande utomhusreklamen tar vi förstås hand om det tryckta mediat efteråt och skickar det till återvinning.”

Hållbarhetsarbetet är viktigt för Kulturreklam. Från valet av miljövänliga tryckfärger till att cykel är det vanligaste transportsättet för affischuppsättarna. Kulturreklam är därför också ISO-certifierat för sitt miljöarbete.

Något annat Kulturreklam är extra stolta över är upplåtelsen av 5% av sina ytor till välgörande ändamål. I dagsläget samarbetar man med Situation Sthlm och BRIS. Det kan ta sig olika uttryck – ett av dem, och som ingen stockholmare kan ha undgått, är de fall då det saknas en affisch i en ram på ett elskåp. Då exponeras istället ett permanent monterat budskap från Situation Sthlm. Vid upprepade tillfällen har Situation Sthlm också förlagt tidsbegränsade kampanjer och då ibland även i andra av Kulturreklams kanaler – mediaval som utgjort viktig del i Guldäggsvinnande kampanjkoncept.

Situation Sthlm är inte de enda som belönats för sin synlighet i Kulturreklams kanaler. Popaganda och Saatchi & Saatchi vann en Guldnyckel i kategorin ”Underhållning” för något år sedan. Dock behöver man inte ha vunnit ett pris för att veta att man når ut med sitt budskap genom Kulturreklams olika exponeringsmöjligheter. En undersökning från SIFO visar att så många som 8 av 10 kulturintresserade stockholmare lägger märke till Kulturreklams budskap

”Det känns faktiskt helt fantastiskt att vi lyckats skapa den exponeringskanal vi själva saknade när vi började som arrangörer.”

Vill du veta mer om Kulturreklam? Och hur just du kan nå ut med ditt evenemang?
Slå oss en signal eller skicka ett mejl så hjälper vi dig